સ્થળ

Seema Guest House

+91 99364 5 6565

Block K, Kidwai Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208013, India
+91 99364 56565
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ