સ્થળ

President Royale

+91 74084 0 2483

NRI City, Mainawati Marg, Kanpur, Uttar Pradesh-208002, India
+91 74084 02483
+91 74084 02479
https://www.facebook.com/president.royale.banquet/?ref=py_c
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ