સ્થળ

Kashmir Palace

+91 512 265 1856

F-13, Govind Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208006, India
+91 512 265 1856
+91 73090 10101
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ