Kanha Galaxy

शाकाहारी थाळी ₹ 1,500 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 1,700 पासून

2 हॉल 600, 600 लोक

+91 98398 1 0203

GT Rd, Coca Cola Chauraha, Ashok Nagar, Darshan Purwa, Kanpur, Uttar Pradesh 208012, India
+91 98398 66888
+91 98398 10203
admin@kanhahotels.com
contact@kanhahotels.com
http://www.kanhahotels.com/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Hotel Royal Cliff

₹ 1,300/व्यक्ती पासून किंमत

2 हॉल 200, 500 लोकांसाठी