Sanjay Hotel

बॅन्क्वेट हॉल

+91 92354 1 1140

125/1, CTI Chauraha, Govind Nagar, Kanpur
+91 92354 11140
https://www.facebook.com/hotelsanjay/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Uttam Galaxy

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200, 200, 200, 200, 200 लोकांसाठी 5 अंतर्गत जागा

Imperial Party Hall

₹ 470/व्यक्ती पासून किंमत

300 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

Hotel Deep

₹ 500/व्यक्ती पासून किंमत

125, 250 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा