The Landmark Towers

शाकाहारी थाळी ₹ 1,675 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 1,975 पासून

2 हॉल 200, 500 लोक

1 लॉन 500 लोक

+91 512 230 3949

10, The Mall, Kanpur, Uttar Pradesh 208001, India
+91 512 230 3945
+91 512 230 5305
+91 512 230 3949
https://www.facebook.com/WatersideTheLandmarkHotel/
http://www.thehotellandmark.com/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Hotel Royal Cliff

₹ 1,300/व्यक्ती पासून किंमत

2 हॉल 200, 500 लोकांसाठी