Hotel Mandakini Palace

बॅन्क्वेट हॉल

शाकाहारी थाळी ₹ 575 पासून

2 अंतर्गत जागा 200, 200 लोक

+91 81279 7 9797

16/79, Civil Lines, Kanpur
+91 81279 79797
+91 92356 05005
https://www.facebook.com/kukrejagroup/
http://www.kukrejagrouphotels.com/
mail@kukrejagrouphotels.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
The Dream Lawn

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

1000 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

Axis Lawn

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

3000 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

Pakvan Restaurant

₹ 550/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा