Status Club

बॅन्क्वेट हॉल

शाकाहारी थाळी ₹ 1,200 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 1,275 पासून

2 अंतर्गत जागा 500, 2500 लोक

4 अंतर्गत + बाह्य जागा 800, 800, 900, 1500 लोक

+91 99358 7 2362

58, Tagore Road, Cantonment, Moti Nagar, Kanpur
+91 99358 72362
+91 97211 68393
+91 73790 55558
kamath@statusclub.co.in
mail@statusclub.co.in
http://www.statusclub.co.in/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Hotel Vijay Intercontinental

₹ 1,400/व्यक्ती पासून किंमत

100, 200, 300, 500 लोकांसाठी 4 अंतर्गत जागा

150, 650 लोकांसाठी 2 बाह्य जागा

The Landmark Hotel

₹ 1,525/व्यक्ती पासून किंमत

30, 45, 45, 60, 150, 250 लोकांसाठी 6 अंतर्गत जागा

100, 150, 200 लोकांसाठी 3 बाह्य जागा

Kanha Galaxy

₹ 1,500/व्यक्ती पासून किंमत

600, 600 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा