Status Club

बॅन्क्वेट हॉल

शाकाहारी थाळी ₹ 1,300 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 1,600 पासून

4 अंतर्गत जागा 80, 300, 600, 800 लोक

8 अंतर्गत जागा 70, 200, 400, 500, 500, 700, 900, 2000 लोक

+91 99358 7 2362

58, Tagore Road, Cantonment, Moti Nagar, Kanpur
+91 99358 72362
+91 97211 68393
+91 73790 55558
kamath@statusclub.co.in
mail@statusclub.co.in
http://www.statusclub.co.in/
बॅन्क्वेट हॉल