Status Club

शाकाहारी थाळी ₹ 1,300 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 1,600 पासून

4 हॉल 80, 300, 600, 800 लोक

8 लॉन 70, 200, 400, 500, 500, 700, 900, 2000 लोक

+91 73790 5 5558

58, Tagore Road, Cantonment,Kanpur Cantonment,Kanpur, Uttar Pradesh 208004, India
+91 99358 72362
+91 97211 68393
+91 73790 55558
kamath@statusclub.co.in
mail@statusclub.co.in
http://www.statusclub.co.in/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Hotel Royal Cliff

₹ 1,300/व्यक्ती पासून किंमत

2 हॉल 200, 500 लोकांसाठी