Hotel Raja Seth

शाकाहारी थाळी ₹ 450 पासून

2 हॉल 300, 475 लोक

+91 93057 1 7303

3/ 24, Collector Ganj, Next to Manjushree Cinema,Ghantaghar,Kanpur, Uttar Pradesh 208001, India
+91 93361 01632
+91 93057 17303
https://www.facebook.com/hotelrajaseth/
http://www.hotelrajaseth.com/
info@hotelrajaseth.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Hotel Royal Cliff

₹ 1,300/व्यक्ती पासून किंमत

2 हॉल 200, 500 लोकांसाठी