Royal Castle Guest House

बॅन्क्वेट हॉल

शाकाहारी थाळी ₹ 600 पासून

2 अंतर्गत जागा 500, 500 लोक

+91 11 4084 9914

House No. 109, 2, New Shivli Road, Kalyanpur, Kanpur
+91 11 4084 9914
बॅन्क्वेट हॉल