Mansa Galaxy

बॅन्क्वेट हॉल

शाकाहारी थाळी ₹ 1,200 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 1,200 पासून

1 अंतर्गत जागा 150 लोक

1 अंतर्गत जागा 1000 लोक

+91 99355 1 0620

L-COM, L-32, Keshavpuram, Kalyanpur, Kanpur
+91 99355 10620
https://www.facebook.com/mansagalaxy/
info@mansagalaxy.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Royal Prince Banquets

₹ 700/व्यक्ती पासून किंमत

80, 200, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

Royal Castle Guest House

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

500, 500 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

Anantam Resort

₹ 800/व्यक्ती पासून किंमत

350, 1200 लोकांसाठी 2 बाह्य जागा